وبلاگ جشنواره درباره ایرانا قوانین و مقررات ثبت شکایات
نام
نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
موضوع
متن شکایت

توجه

این فرم به صورت مستقیم به رویت مدیرعامل گروه ایرانا برای رسیدگی هر چه سریعتر ارسال میگردد.
مواد قابل پیگیری توسط فرم شکایت
مشکل در پرداخت و موارد مالی
عدم پیگیری به موقع تیکت ها
شکایت از برخورد نامناسب کارمندان
شکایت از سامانه پیامکی
شکایت از مشکلات سایت

نام
نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
موضوع
متن شکایت