وبلاگ جشنواره درباره ایرانا قوانین و مقررات ثبت شکایات

تعرفه های مرکز تبلیغات ایــرانــا

امروزه با توجه به بالا بودن هزینه تبلیغات، اکثر افراد از انجام امور تبلیغاتی خودداری می کنند.
از این رو مرکز تبلیغات ایــرانــا با در نظر گرفتن تعرفه های ارسال در پایین ترین سطح ممکن ، قصد دارد تا دست شما را در انجام فعالیت های تبلیغاتی با گستردگی و کیفیت کم نظیر باز نگه داشته و موجب رونق هر چه بیشتر کسب و کار شما گردد.

بر روی تمامی تعرفه هامالیات ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.
قیمت هر پیامک لاتین٢.٥ برابر (دو ونیم برابر) قیمت پیامک فارسی می باشد.
تعرفه ارسال با توجه به میزان مبلغ شارژ سامانه پیش شماره 1000 پیش شماره 2000 پیش شماره 3000 پیش شماره 5000 پیش شماره 021 BTS ایمیل پیام صوتی
100,000 تا 500,000 ریال 155 178.25 155 132 139.5 131.75 15.5 124
500,000 تا 2,500,000 ریال 148 170.2 148 125.8 133.2 125.8 14.8 118.4
2,500,000 تا 5,000,000 ریال 135 155.25 135 114.75 121.5 114.75 13.5 108
5,000,000 تا 10,000,000 ریال 125 143.75 125 106.25 112.5 106.25 12.5 100
10,000,000 تا 20,000,000 ریال 118 135.7 118 100.3 106.2 100.3 11.8 94.4
20,000,000 تا 40,000,000 ریال 112 128.8 112 95.2 100.8 95.2 11.2 89.6
مانده اعتبار شارژ شده در سامانه تبلیغاتی محدودیت زمانی ندارد و مادامی که خطوط شما اعتبار داشته باشد امکان استفاده از آن مقدور خواهد بود.